نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش سایدبار

تنور ۵ سینی کوره ای سفید TG-261

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تنور ۶ سینی کوره ای سفید TG-260

۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان

تنور ۴سینی (کوره ای سفید)TG-200

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تنور گازی دوصفحه کوره ای سفید TG-201

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تنورگازی ۴سینی با جوجه گردان(کوره ای سفید)TG-202

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تنور ۲صفحه ۲سینی (کوره ای سفید)TG-203

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

تنور ۴سینی ۲صفحه (کوره ای سفید)TG-204

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تنور گازی ۲صفحه + جوجه گردان (کوره ای سفید)TG-205

۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تنور کوره ای۲ صفحه + ۲سینی +جوجه گردان (کوره ای سفید)TG-206

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تنور گازی ۴ سینی ۲ صفحه جوجه گردان (کوره ای سفید) TG-207

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان